Dekan prof.dr.sc. Igor Klopotan u ime Međimurskog veleučilišta i ravnateljica Centra dr. Rudolfa Steinera mr.sc. Dijana Posavec 1. ožujka 2021. godine potpisali su Sporazum o suradnji dviju ustanova. Sporazum se temelji na smjernicama izvedbenog plana programa te uključivosti u provedbu nastavnog programa i realizaciju praktične nastave, za potrebe obavljanja prakse studenata te rada kao nastavnih baza. Studentima Međimurskog veleučilišta smjera menadžment turizam i sporta, te održivog razvoja kroz formalnu suradnju omogućen je sinergijski razvoj inovativnog okruženja, definiranje stručnih i istraživačkih projekata, te usavršavanje kroz radionice, stručna predavanja i prakse.