Nastavljamo suradnju na projektu TRUE koji smo započeli još 2017. godine

Edukacije i rad po pitaju korištenja legumnoza u smanjenju korištenja mineralnih gnojiva u poljoprivredi su temelj ovog projekta.

Ovogodišnji webinar organizira Republika Irska. Preko 200 sudionika iz čitavog svijeta sudjeluje na webinaru.