15.03.2021. – Kontinuirana suradnja sa Sveučilištem sjever se nastavlja. U prijepodnevnim satima održali smo predavanje studentima 1. godine prehrambene tehnologije o biodinmičkom poljoprivrednom sustavu proizvodnje, kao i o sustavima prerade, distribucije, stvljanje na tržište i označavanje biodinamički proizvedene hrane.
Nakon predavanja u poslijepodnevni satima smo sa studentima 3. godine istog studija izradili pastu za stabla koju su oni nanijeli na “svoja stabla”, naime na 1. godini studija svaki student “dobiva” stablo u voćnjaku jabuka za koje se brije tijekom studija – orezuje ga, gnoji, obire i štiti. Te na kraju sene o plodova izradi neki od prehrambenih artikala.