Kako bi dodatno promovirali Međimurje kao turistički destinaciju i međimursku kuhinju u svoj njenoj raskoši, u suradnji s IBEE COOKING SHOW organizirali smo snimanje i prezentaciju autohtonih međimurskih jela na top destinacijama.

Između ostalih jedno od mjesta koje su posjetili je bio i Centar dr. Rudolfa Steinera.