Nastavak suradnje s Istrom

Radionica praktične izrade biodinamičkih pripravaka:

Izrada pripravka 501 – kremena iz roga

Dinamiziranje i primjena pripravka 500 – gnoj iz roga

Izrada čajeva za gnojidbu od biljaka