28. lipnja 2021. – Završna edukacija za kontrolore, mentore, edukatore i certifikatore Demeter, održana je na biodinamičnom gospodarstvu Zvone Černelica u Brežicama, Slovenija.

Zaključenjem ovog modula postajemo certificirani edukatori za biološko-dinamičku poljoprivredu po pravilima Demeter certifikacije. Kroz tri godine edukacija, naučili smo izuzetno mnogo od naših mentora, slopili poznanstva koja s vremenom se pretvaraju u poslovne suradnje kojima otvaramo mogućnosti edukacija hrvatskih proizvođača, prijave na projekte i transfer znanja koji nam je potreban za razvoj biodinamike u Hrvatskoj.

Zahvaljujemo savezu Demeter Slovenija na organizaciji ovih edukacija.