Sve zainteresirane molimo da najave svoj dolazak na kontakte navedene na pozivu.
Vidimo se!