Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović, danas 23. rujna 2021. godine u Briselu je u ime svih poljoprivrednika Europske Unije, potpisao Sporazum o pokretanju „Organskog dana  EU“. Tako po prvi put, Europska Unija slavi 23. rujan kao „EU Organic day“ odnosno „Organski dan EU“. Europski parlament, Europsko Vijeće i Europska Komisija potpisali su zajedničku deklaraciju prema kojoj će se od danas i tako svake godine, 23. rujan obilježavati kao „Organski dan EU“.

Nakon krize koju je uzrokovao COVID 19, Europa se polako oporavlja i zbog toga  Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) daje snažnu potporu za transformacije na području prehrambenih sustava ne bi li isti bili društveno, ekonomski i ekološki održiviji nego su bili do sada. Da bi se to moglo i ostvariti, najbitniju ulogu u tome imaju sami potrošači, a isto tako naglasak je i na suradnji između proizvođača hrane, a ne međusobna konkurencija. Tako će prehrambeni sustav postati  pravedniji i kvalitetniji.

Kao dio „European Green Deal“, tj. europskog zelenog dogovora, Komisija EU postavila je cilj da se do 2030. godine, najmanje 25% poljoprivrednog zemljišta mora obrađivati organski. Podizanje svijesti o organskoj proizvodnji te poticanje razmjene iskustava poljoprivrednika između zemalja članica EU i te kako će pomoći u ostvarenju ovog cilja.