U srijedu, 29. rujna 2021. godine, održana je edukacija i radionica zakapanja pripravka 500  i svih ostalih kompostnih pripravaka. Domaćin je bio OPG Vukelić, Varaždinska županija, gdje su brojni zainteresirani kroz predavanja i praksu mogli naučiti što je uopće pripravak 500 i kako ga koristiti.

Osim pripravka 500, edukacija i radionica se odnosila na izradu i ostalih pripravaka prema Steinerovu nauku te tako uvela sve prisutne u osnove biodinamičke poljoprivrede.

Cilj ovakvih radionica i edukacija je upoznati postojeće i buduće poljoprivrednike, hobiste i vrtlare kako je bioraznolikost te očuvanje kvalitete tla, a koja se dobije biodinamičkim pristupom poljoprivredi, vrlo važna i za proizvođača i potrošača tako proizvedene hrane.