Na Gradskim vrtovima Grada Zagreba, u petak 15. listopada održana je još jedna edukacija i radionica zakapanja pripravka 500. Interes za radionicu je bio velik te su svi okupljeni imali priliku saznati sve o osnovama biodinamičke poljoprivrede i o pripravcima koji se koriste, a i sami sudjelovati u izradi jednog od njih – pripravku 500, gnoj iz roga.