Centar dr. Rudolfa Steinera je u utorak, 19. listopada 2021. godine, posjetila Udruga „Ozana“ iz Zagreba.
Udruga je osnovana 1991. godine, te je njezin cijeli rad zasnovan prema načelima waldorfske pedagogije dr. Rudolfa Steinera. Cijela filozofija Steinerove waldorfske pedagogije krenula je od potrebe društvene obnove i stavljanja čovjeka u centar svega, te udruga, slijedeći Steinerova znanja, nastoji ispuniti njegovu viziju – poboljšati i povećati kvalitetu života ljudi s invaliditetom. U sklopu udruge postoji i Centar OZANA, osnovan 2002., koji skrbi o djeci s teškoćama u razvoju kao i mladim i odraslim osobama s invaliditetom. Svrha njihovog rada je da se svakom štićeniku pristupi individualno prilagođavajući se njihovim potrebama i na taj način potakne da svaka osoba maksimalno iskoristi svoje kapacitete.
Rad Udruge „Ozana“ možete pogledati na njihovim službenim stranicama– https://www.udruga-ozana.hr/