Manifestacija 2. Hrvatski dani biodinamike nastavljaju se zanimljivim predavanjem na temu biodinamičke poljoprivrede na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu.

U ponedjeljak, 06. prosinca 2021. godine, predavanje za studente i sve zainteresirane održala je ravnateljica Centra dr. Rudolfa Steinera, Dijana Posavec. Naglašena je sve veća važnost biodinamike u svakodnevnom životu te izazovi kojima se ona susreće. Biodinamika je poljoprivredna proizvodnja budućnosti i kao takva trebala bi imati sve veći postotak u poljoprivredi svake zemlje. U biodinamici je svaki element proizvodnje od izuzetne važnosti, počevši od pripreme tla za sadnju pa sve do finalnog proizvoda. Stoga je cilj ovakvih predavanja osvijestiti mlađe naraštaje da su priroda i čovjek jedna cjelina i da sve što radimo okolišu, on nam to vraća.