Sergej Stancich, savjetnik za Demeter International za regiju Slovenija-Italija-Hrvatska kroz dvodnevni posjet održao je i sastanke u Centru dr. Rudolfa Steinera te na terenu Međimurske i Varaždinke županije gdje se susreo s našim ekološkim proizvođačima.

Glavna tema sastanka koji se održao u srijedu, 8. prosinca 2021. godine u prostorijama Centra dr. Rudolfa Steinera, bila je postupak certifikacije biodinamičke proizvodnje ekoloških i biodinamičkih proizvođači Međimurske i Varaždinske županije. Svjestan izazova i trendova s kojima se ekološki proizvođači središnje Hrvatske svakodnevno susreću, dao je svoju podršku i stručno znanje kako krenuti u smjeru dobivanja Demeter certifikata. Tom je prilikom predstavljen i budući projekt Centra dr. Rudolfa Steinera koji se odnosi na stvaranje radno terapijskog školsko-edukacijskog biodinamičkog vrta u Donjem Kraljevcu, namijenjenog osobama s poteškoćama u razvoju. Radi se o zemljištu koje je Centar dr. Rudolfa Steinera dobio na korištenje od Općine Donji Kraljevec te je plan već u startu projekta krenuti prema ekološkoj, a zatim i Demeter kontroli.

Povodom 160.-te obljetnice rođenja dr. Rudolfa Steinera, Sergej Stancich posjetio je rodnu kuću i spomen park dr. Rudolfa Steinera u Donjem Kraljevcu.

Nakon toga obišao je Palaču turizma i jedinstven projekt predstavljanja Steinerovih svjetova u VR metodi. Naposljetku je vidio i Terme Sveti Martin na Muri koje su također zanimljiva lokacija budući da se cijela filozofija njihovog rada temelji upravo prema nauku dr. Rudolfa Steniera.

 

U četvrtak, 9. prosinca 2021. godine predstavnici Centra i Sergej obišli su lokalne proizvođače koji žele raditi prema Demeter standardima i krenuti u proces certifikacije.

Na području Međimurske županije, posjetili su OPG Mohokos obitelji Lajtman. U okolici Lopatinca, sagradili su drvenu kuću za odmor Lina, ali njihova želja je krenuti prema biodinamičkom gospodarstvu te certificirati ekološku proizvodnju povrća i novo podignuti nasad kestena u sustav Demeter.

U Varaždinskoj županiji, u Lužanu Biškupečkom, obišli su i OPG Vukelić – gospodarstvo koje slijedi principe biodinamičke poljoprivrede i s kojim je Centar dr. Rudolfa Steinera surađuje u izradi, čuvanju i distribuciji biodinamičkih pripravaka.

Nakon toga posjetili su OPG-u Snježane i Mladena Jakopović, inače predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore, koji proizvode certificiranu ekološku kozmetiku i uzgajaju ekološko ljekovito bilje.

Podsjetimo se, Demeter certifikat nastaje 1928. godine u Švicarskoj kako bi se hrana dobivena biodinamičkim putem mogla razlikovati od konvencionalno dobivene hrane. Oznaka Demeter predstavlja najstrožu kontrolu proizvodnje hrane, stoga ne čudi „težak put“ dobivanja ovog certifikata. Da bi neki proizvođač bio dio Demetra, najprije mora biti u ekološkoj proizvodnji te se jedanput godišnje podvrgava kontroli prema načelima Demetra.