Sunčano poslijepodne u srijedu, 6. travnja 2022. godine u brežuljkastom dijelu Međimurja, zajedno s domaćinima imanja Holiday Home Lina iskoristili smo za edukaciju i radionicu izrade biodinamičkih pripravaka.
Tako su svi sudionici imali priliku upoznati se s pojmom biodinamičke poljoprivrede te s pripravcima koji se u takvoj poljoprivredi koriste. Izrađivali smo sumporno-vapnenu juhu i pastu za stabla- najčešće pripravke za tretiranje i zaštitu biljaka.
Sumporno-vapnena juha se dobiva kuhanjem gašenog ili hidratiziranog vapna i sumporna, a kao rezultat toga je vapneni sumpor. Za razliku od bakra koji je teški metal i taloži se u zemlji, sumpor je sigurniji za korištenje te ima bolji učinak u zaštiti biljaka. Sumporno-vapnena juha djeluje akaricidno te se koristi za suzbijanje pepelnice na jabukama, vinovoj lozi, krastavcima, ali i neke druge bolesti bilja kao npr. fuzikladija jabuke.
Na deblu voćke odnosno za premaz vanjskog dijela kore koristi se pasta za stabla. Ona ujedno predstavlja i kompost koji stablu daje sve što je potrebno za uravnoteženu plodnost. Zacjeljuje pukotine u kori u kojima zimi preživljavaju razni štetnici.
Upravo je cilj ovakvih radionica i edukacija podizanje svijesti o prednostima i vrijednostima uzgoja hrane biodinamičkim metodama i principima koje nam je ostavio dr. Rudolf Steiner. Živimo u izazovnom vremenu gdje nam briga o okolišu i na taj način hrana koju proizvodimo i konzumiramo, moraju biti izuzetno važni.