Od 20. do 22. travnja 2022. godine u Termama sv. Martin na Muri održano je županijsko Savjetovanje u suradnji Hrvatske zajednice županija, Međimurske županije, Državnom školom za javnu upravu i Zakladom Konrad Adenauer.

Službeno otvorenje Savjetovanja održano je u četvrtak, 21. travnja s početkom u 9 sati gdje su Danijel Marušić, župan Brodsko-posavske županije/ predsjednik Hrvatske zajednice županija, Matija Posavec, župan Međimurske županije, Holger Haibach, direktor predstavnika Zaklade Konrad Adenauer te Rudolf Vujević, ravnatelj Državne škole za javnu upravu pozdravili sve prisutne i najavili teme ovogodišnjeg okupljanja. Okupljanju su prisustvovali i Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije, Boris Miletić, župan Istarske županije, Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije, Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko-neretvanske županije te župani, pročelnici i načelnici ostalih županija.

Cilj cijelog događaja bio je okupiti predstavnike lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava kako bi se stekao uvid u prilike, ali i nedostatke te eventualna rješenja svakidašnjih izazova naših zajednica. U dva dana zbivanja, održana su brojna tematska predavanja vezana na poboljšanja strukture javne uprave, budućnost obrazovanja gdje centri kompetencija predstavljaju primjere organizacije školstva, provođenje EU projekata za strateški razvoj županija, razvoj održivog civilnog društva i poljoprivrede te druge zanimljive teme.

Dijana Posavec, ravnateljica Centra dr. Rudolfa Steinera održala je izlaganje pod nazivom „Biodinamička agrikultura u funkciji održive poljoprivredne prakse – šansa za Hrvatsku!“ kako bi i ovom prilikom sudionike Savjetovanja usmjerila na važnost očuvanja okoliša, a time i održive poljoprivredne proizvodnje kao bitnu smjernicu ka uspjehu cijele zajednice.