Na Gradskim vrtovima Grada Zagreba, danas, 28. travnja 2022. godine održana je edukativna radionica iskapanja pripravka 500. Interes za radionicu je bio priličan, te je svatko od sudionika imao priliku saznati nešto više o samom pripravku i njegovu namjenu u biodinamičkoj poljoprivredi.