Uz potporu Istarske županije i Ministarstva poljoprivrede, te vinarije Roxanich, Centar dr. Rudolfa Steinera je 10. i 11. svibnja 2022. godine, održao edukacije i radionice izrade biodinamičkih pripravaka u Istarskoj županiji.
U utorak, 10. svibnja 2022. godine, na OPG Lunika, Kanfanar-Brajkovići održali smo radionicu izrade i zakapanja Fladena.
Radi se pripravku kojeg je razvila Marija Thun kako bi ojačala tlo i život u njemu. Ovo je pripravak na bazi kravljeg gnoja, ljusaka jaja i bazaltnog brašna,koji se preparira kompostnim preparatima nakon jednog sata dinamizacije. Pripremljen gnoj stavlja u drvenu bačvu ukopanu u zemlju nakon čega se dodaju biodinamički preparati. Ostavlja se zrijeti 3 mjeseca, no nakon 6 tjedana pripravak treba izmiješati. Kada se izvadi čuva se u kutijama s keramičkim posudama, kao one napravljene za čuvanje pripravka 500.
Fladen je isto tako potrebno prije nanošenja dinamizirati tj. miješati, poput pripravka 500.Nanosi se jednako kao i pripravak 500, velikim kapima po tlu u kasno polijeodne. Gnoj po Mariji Thun poboljšava strukturu tla te povoljno utječe na tlo i život u njemu.
Srijeda, 11.svibnja 2022.godine na prostorima Vinarije Roxanich, Motovun bila je rezervirana za edukaciju i radionicu izrade biodinamičkog komposta te iskapanja pripravka 500.
Biodinamički kompost također je jedan od temeljnih elemenata svake biodinamičke poljoprivredne prakse. Kompost u svom procesu stvaranja također iziskuje korištenje biodinamičkih preparata koji omogućuju povezivanje sa silama zemlje, životinjskim carstvom i godišnjim ciklusima. Kombinacija ovih elemenata utječe na povećanje mikroelemenata tijekom zrenja komposta te razvoja korisnih organizama koji ubrzavaju proces kompostiranja. On je nezamjenjiv na obradivim površinama jer osigurava biljkama hranu te poboljšava mikrobiološku aktivnost i strukturu tla.
Cilj ovakvih radionica je informirati sve zainteresirane o prednostima i učincima biodinamičkih metoda kako bi stečena znanja polaznici mogli primijeniti i u svojim vrtovima, voćnjacima ili nekim drugim poljoprivrednim kulturama.