Centar dr. Rudolfa Steinera, u petak, 13. svibnja 2022. godine, posjetili su predstavnici Sveučilišta Heliopolis, iz Egipta, a čija je misija održivi razvoj te studenti sa svojim profesorima iz Sveučilišta Sjever.
Organizirano je predavanje za studente, gdje ih je ravnateljica Centra, Dijana Posavec, upoznala s osnovama biodinamičke poljoprivrede, a nakon toga uslijedilo je gostujuće predavanje izaslanika Sveučilišta Heliopolis. Kroz svoje izlaganje, predstavnici iz Egipta predstavili su Sveučilište Heliopolis kao i aktivnosti i područja rada kojima se bave. Nakon toga, pripremili su zanimljivo predavanje o Sekemu. Radi se o organizaciji osnovanoj od strane egipatskog farmakologa dr. Ibrahima Abouleish, 1977. godine, a sastoji se od biodinamičkih farma, medicinskih centara, Waldorfske škole, raznih istraživačkih centara te gore navedenog Sveučilišta Heliopolis. Cilj organizacije je organska proizvodnja bez neupotrebljivog otpada.
Za sve prisutne, ovo je bila izvanredna prilika razmjena informacija i iskustava, posebice za studente Sveučilišta Sjever koji će stečeno znanje i upute o održivom razvoju moći primijeniti u svojim budućim projektima i aktivnostima.

Studenti Sveučilišta Sjever te predstavnici Sveučilišta Heliopolis iz Egipta ispred zgrade Centra dr. Rudolfa Steinera u Donjem Kraljevcu

Ravnateljica Centra, Dijana Posavec s predstavnicima Sveučilišta Heliopolis, Egipat