U srijedu, 25. svibnja 2022. godine Centar dr. Rudolfa Steinera ugostio je Veleučilište Virovitica s njihovim suradnicima iz Mađarske. Posjet je organiziran u sklopu prekogranične suradnje i projekta Gastrotop, čiji je cilj poboljšati dostupnost edukacije iz područja prehrane.
U sklopu posjeta Centru, posjetiteljima su predstavljene aktivnosti rada Centra dr. Rudolfa Steinera kao i osnovni pojmovi o biodinamičkoj prehrani i vrijednostima hrane dobivene na taj način.