Iznimno nam je zadovoljstvo obavijestiti Vas da će se 4.međunarodni kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane „Jedno zdravlje“, održati u Dubrovniku, od 09. do 12. studenoga 2022.
Kongres će se održati pod visokim pokroviteljstvom nadležnih tijela i institucija, a organiziraju ga Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Hrvatsko mjeriteljsko društvo i Mreža za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane Jugoistočne Europe (SEEN-FSQC). Suorganizatori su Agronomski fakultet i Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica te Institut za javno zdravlje Vojvodine, u suradnji s drugim eminentnim institucijama iz zemlje i inozemstva.

Potaknuti velikim interesom kojeg su izazvala prva tri Kongresa o sigurnosti i kvaliteti hrane, na kojima je sudjelovalo više od 1000 sudionika te velik broj gostujućih predavača iz zemlje i svijeta, koji su svoja zanimljiva izlaganja predstavili u obliku brojnih plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, satelitskih simpozija, radionica i postera, cilj nam je organizirati još veći i edukativniji 4. Kongres.

Sve aktualne kongresne informacije dostupne su na kongresnoj internetskoj stranici: www.foodsq.eu, dok
je službeni kontakt kongresa: [email protected]