Pribilježite datum – Save the date!!!
Ove godine organiziramo 2. međunarodnu konferenciju o biodinamičkoj poljoprivredi u Jugoistočnoj Europi te Tečaj o prijelazu na biodinamičku poljoprivredu.
Ovo je prva najava, detaljan program i informacije slijede.
Stoga si rezervirajte termin za ovo događanje i slobodno nam se javite ako ste zainteresirani.