Danas, 6. listopada 2022. godine održana je još jedna radionica zakapanja pripravka 500, ali smo se ovaj put družili s učenicima 6.,7. i 8. razreda i njihovim učiteljicama Waldorfske škole Zagreb. Domaćin je bio OPG Vukelić, Varaždinska županija, gdje je voditeljica biodinamičke poljoprivredne proizvodnje Centra dr. Rudolfa Steinera, Amalka Vukelić, dipl.ing.agr., 60-tak okupljenih, prenesla stručno znanje o biodinamičkoj poljoprivredi i preparatima koji se u takvoj proizvodnji hrane koriste. Biodinamička poljoprivreda sastoji se od nekoliko čimbenika, kao što su npr. zelena gnojidba, kompatibilnost biljaka i kompostiranje te isto tako uključuje posebne biodinamičke pripravke, sadnju po Sjetvenom kalendaru i slično. Zelena gnojidba u kombinaciji s pripravcima po dr. Rudolfa Steineru, daje snažnije i zdravije tlo, a hrani posebnu energiju jer je to hrana puna životne snage.
Upravo je cilj radionica takvog tipa, a posebno kada su u pitanju mladi ljudi, raširiti svijest i prednosti ovakvog načina uzgoja hrane odnosno razviti humanost za bolju budućnost kako ljudi tako i prirode oko nas. Učenje nikad ne prestaje, pa osim što promiče na zdraviji život, biodinamička poljoprivreda nas nastoji vratiti prirodi.
Kako bi praktični dio radionice spojili s znanjima o dr. Rudolfu Steineru i njegovim doprinosima, učenici su nakon toga posjetili Centar dr. Rudolfa Steinera u Donjem Kraljevcu. Tamo ih je dočekala ravnateljica Centra, dr. sc. Dijana Posavec i predstavila aktivnosti i djelokrug rada samog Centra, a za kraj je bio organiziran posjet njegovoj rodnoj kući i spomen parku.