U petak, 14. listopada 2022. godine, od 10 sati, na Gradskim vrtovima Grada Zagreba, održana je radionica i edukacija zakapanja pripravka 500. Radi se o pripravku koji pomaže jačanju strukture tla i korijenja bilja, što su samo neke od njegovih brojnih prednosti. Praktičnim radionicama ove vrste, doprinosimo u širenju svijesti i znanja o koristima biodinamičke poljoprivredne prakse te na taj način čuvamo prirodu kao i vlastito zdravlje.