Jučer, 19. listopada 2022. godine, Centar dr. Rudolfa Steinera posjetio je Klub umirovljenika PBZ-a. Tako je njih 50-tak imalo prilike upoznati se s područjem rada Centra dr. Rudolfa Steinera te naučiti osnove biodinamičke poljoprivredne prakse.
U sklopu gostovanja Centru, organiziran je posjet rodnoj kući i spomen parku dr. Rudolfa Steinera te Etno zbirci Juraja Kolarića u Donjem Hrašćanu.