Biodinamička kompostna hrpa je zapravo najlakši način kako reciklirati organsku materiju koja se nalazi na nekom gospodarstvu. Rezultat toga je visoko vrijedan kompost koji kasnije koristimo u našim gredicama, voćnjacima ili pak kao supstrat za rasad i uzgoj mladica koje kasnije selimo u vrt. Kompostne hrpe mogu se slagati na proljeće i jesen, time da slaganje hrpe u jesen ima svojih prednosti. U jesen nema pregrijavanje hrpe za vrijeme tople faze jer povoljni vremenski uvjeti u ovo doba godine većom količinom oborina i relativno niskih temperatura hlade i vlaže hrpu.

Kompost se slaže iz ugljične (izvor iz biljne proizvodnje) i dušične (izvor iz životinjske proizvodnje) materije u omjeru 40:60 u korist ugljika. Hrpa se slaže u slojevima u kojima se izmjenjuju biljni materijali i životinjski gnoj. Za biljni materijal se može iskoristiti sav organski otpad iz gospodarstva kao i kuhinjski otpad koji ne sadrži meso i velike količine citrusa. Što se tiče stajskog gnoja, on mora biti svježi kako bi se proces kompostiranja u hrpi odvijao pod višom temperaturom koja nastaje uslijed djelovanja mikroorganizama kompostiranja. Svaki sloj potrebno je dobro sabiti i formirati hrpu poprečnog presjeka trapeza gdje je baza šira od vrha. Takva forma kompostne hrpe omogućuje zadržavanje određene količine vode, a sav višak vode otječe po kosim stranicama hrpe.

Da bi obična kompostna hrpa postala biodinamička, potrebno je koristiti biodinamičke pripravke. Riječ je o biljnim pripravcima iz animalnih ovojnica koje smo prethodno izradili na točno određeni način i točno određeno vrijeme. To su pripravci koji se u biodinamičkoj poljoprivredi obilježavaju brojevima, pripravci od 502 do 507 i koriste se za prepariranje komposta. Svaki od njih djeluje kroz jedan od planeta Sunčevog sustava, na jedan organ u tijelu te kontrolira jedan ili više elemenata kemijskog procesa. Kompostni preparati gnoju posreduju sposobnost da zemlju oživi, a rast biljke potiče na način da se biljke zdravo razvijaju i urode dobrim klijavim sjemenom.

Ovakva složena i preparirana kompostna hrpa zrije do proljeća, odnosno minimalno 6 mjeseci, a nakon toga dobivamo visokokvalitetni kompost koji koristimo za daljnju poljoprivrednu proizvodnju. Na taj način stvaramo kružno gospodarenje u kojem je svaki elemenat jednog imanja zadovoljen. Tlo oživljavamo, ozdravljujemo i hranimo biljnim i životinjskim materijama, a posebnu energiju daje čovjek kao pokretač i organizator poljoprivredne proizvodnje.

Upravo iz gore navedenih razloga, mi smo iskoristili ove hladne i vlažne jesenke dane i tako, u petak 11. studenog 2022. godine, uz stručne savjete Demeter konzultanta Sergeja Stancicha, složili 20 metara kompostne hrpe koju ćemo koristiti na proljeće.