Obavještavamo vas da od studenog 2022. godine Amalka Vukelić nije više zaposlenica ustanove Centar dr. Rudolfa Steinera, te da time prestaju njezine ovlasti vezane za savjetovanje u biodinamičkoj poljoprivredi, kao i sve dosadašnje aktivnosti i sudjelovanje u projektima koji su vezani za ustanovu Centar dr. Rudolfa Steinera.