U prostorijama Centra dr. Rudolfa Steinera, u četvrtak 16. ožujka 2023. godine održano je zanimljivo predavanje na temu „Primjena novih agroekoloških mjera u ekološkoj poljoprivredi“.  Gošće predavanja bile su Mara Bogović, iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede – voditeljica stručne službe Varaždinske županije, Natalija Peter-Hunjadi, iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede – savjetnica za ekološku poljoprivredu te Dijana Posavec, ravnateljica Centra dr. Rudolfa Steinera.

Tom su prilikom naglašene novosti i promjene iz područja mjera ekološke poljoprivrede, obveze korisnika te postupak prijave i podnošenje Jedinstvenog zahtjeva u Agronetu. Svaki korisnik potpora (izravna plaćanja, klimatsko okolišne intervencije, sektorske intervencije) mora se pridržavati pravila uvjetovanosti kako bi ostvario potpore u punom iznosu. Pri tome uvjetovanost  znači sustav propisanih zahtjeva upravljanja (SMR) i dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta (GAEC)  iz područja klime i okoliša, uključujući vodu, tlo i bioraznolikost ekosustava, javnog zdravlja i zdravlja bilja te dobrobiti životinja. Neke od novosti u  GAEC standardima odnose se na GAEC 1 – očuvanje trajnih travnjaka, GAEC 2 – očuvanje močvara i tresetišta, GAEC 7- plodored na oraničnim površinama, GAEC 8 – minimalni udio poljoprivrednih površina pod neproizvodnim obilježjima, GAEC 9- zabrana prenamjene ili oranja okolišno osjetljivih travnjaka unutar NATURA 2000 područja. Noviteti i izmjene također su prisutne i u  potporama ulaganja iz II. stupa koje idu kroz natječaje, a odnose se na mala gospodarstva (dosadašnja mjera 6.3.) te mladi poljoprivrednici ( dosadašnja mjera 6.1.).