JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na radno mjesto:

Stručni/a suradnik/ica za program EU fondova i turizma – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad

RADNO MJESTO:

Mjesto rada: DONJI KRALJEVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 27.5.2023.
Natječaj vrijedi do: 10.6.2023.

POSLOPRIMAC:

Uvjeti:

 1. završen preddiplomski i/ili diplomski stručni i/ili studij prirodnih, društvenih, humanističkih, tehničkih, biotehničkih, biomedicinskih znanosti, interdisciplinarnih prirodnih i/ili tehničkih znanosti
 2. najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
 3. znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 4. poznavanje rada na računalu
 5. iskustvo u radu na projektima EU
 6. vozačka dozvola „B“ kategorije

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. zamolbu i životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice)
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili drugi vjerodostojan dokaz)
 4. presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od objave Javnog natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog natječaja se podnose e-mailom na: [email protected], osobno ili poštom na adresu:

Centar dr. Rudolfa Steinera

Prvomajska 4, 40 320 Donji Kraljevec,

s naznakom »Za Javni natječaj«

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj.

Kandidati prijavljeni na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, biti će pozvani na testiranje i razgovor (intervju) s Ravnateljicom.

Testiranje se sastoji od  provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja ( pisani dio testiranja) i razgovora s Ravnateljicom (intrevju).

Testiranjem i intervjuom će se utvrditi interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad. Za kandidata koji ne pristupi testiranju ili razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom. O imenovanju, odnosno izboru, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

POSLODAVAC:

Centar dr. Rudolfa Steinera
– osobni dolazak: PRVOMAJSKA 4, DONJI KRALJEVEC
– pisana zamolba: Prvomajska 4, Donji Kraljevec
– e-mailom: [email protected]