Od 26. do 28.5.2023. u Čakovcu i Donjem Kraljevcu se održao regionalni kongres waldorfskih pedagoga na temu: „Folklor i tradicija u djetinjstvu“. Ovaj susret organizirali su Centar dr. R. Steinera, Dječji vrtić Cipelica Čakovec i Savez waldorfskih institucija i inicijativa Hrvatske, pod pokroviteljstvom Međimurske županije, Grada Čakovca i Muzeja Međimurja.

Prvi dan kongresa je započeo svečanim otvorenjem, te su nakon toga uslijedila izlaganjima, prvo doc.dr.sc. Adrijana Višnjić Jevtić s temom „Moć ritma u obrazovanju i čuvanju tradicije“, potom Janja Kovač s temom „Cvetnjak Hrvatske“, te dr.sc. Ines Virč s temom „Vjerovanja i predaje“.

Druga dva dana su na rasporedu bile radionice i praktična izlaganja. Radionicu izrade cekera su održale članice Udruge žena Pušćine, radionicu međimurske tradicijske glazbe prof. Andrea Ščapec, te radionicu tradicijskih igara prof. Marija Vuk uz suradnju sa studentima Učiteljskog fakulteta. U Centru dr. R. Steinera izlaganje o biodinamici je održala dr.sc. Dijana Posavec, te je sudionike kongresa upoznala sa radom samog Centra.

U Centru dr. R. Steinera je održan središnji dio kongresa-okrugli stol sa temom „Waldorf u Hrvatskoj-jučer, danas, sutra“, na kojem su sudionici mogli razmijeniti iskustva i ideje inicijativa za otvaranjem waldorfskih vrtića i škola po regijama Hrvatske, te također predložiti ideje za suradnjama i partnerstvima, te je dogovoreno da će se nastavak ovih aktivnosti moći prezentirati kroz djelovanje sekcije za waldorfsku pedagogiju pri Centru dr. R. Steinera.