Svake godine, 5. lipnja obilježavamo Svjetski dan zaštite okoliša.

Naši utjecaji na okoliš svakodnevno su sve veći, a obilježavanje ovog dana samo je podsjetnik da smo svi zajedno odgovorni za njegovu zaštitu i očuvanje te da svaka inicijativa, bez obzira na veličinu, može imati pozitivan utjecaj na naš planet.
Donošenjem smislenih odluka, svatko može pomoći u zaštiti okoliša. Kupujmo lokalno i domaće jer pritom smanjujemo otpad i potrošnju resursa, reciklirajmo i smanjimo korištenje plastike i druge jednokratne ambalaže, promijenimo prehranu, odgovornije korištenje energije i vode, smanjimo korištenje automobila koji su jedan od najvećih zagađivača zraka i slično. Akcijama poput ovih te kroz suradnju i angažman, možemo ostvariti pozitivne promjene i sačuvati naš planet za buduće generacije.