U sklopu programa posjeta Međimurju, ove je subote, 24.06.2023. godine Centar dr. Rudolfa Steinera, Donji Kraljevec posjetilo je 50tak voćara i vinogradara iz Moslavine.

Tom je prilikom, ispred Centra dr. Rudolfa Steinera, ravnateljica Dijana Posavec predstavila rad i aktivnosti Centra te održala predavanje o biodinamičkoj poljoprivredi. Kao i u drugim poljoprivrednim kulturama, biodinamičke poljoprivredne prakse mogu se primijeniti i u voćarstvu i vinogradarstvu kako bi se postigao optimalan rast i razvoj biljaka. Biodinamički voćnjaci i vinogradi promoviraju biološku raznolikost jer podrazumijevaju sadnju raznolikih vrsta voćnih stabala, odnosno vinove loze, ali i drugog bilja i cvijeća koje privlače korisne insekte i pčele te ptice i male životinje. Glavni fokus je također na očuvanju mikroorganizama u tlu, odnosno općenito tla, kako bi se uspostavila prirodna ravnoteža između raznih štetnika i njihovih prirodnih neprijatelja.

O kojoj god poljoprivrednoj kulturi bila riječ, biodinamička poljoprivreda uvijek naglašava važnost očuvanja kompletnog ekosustava, a ne samo pojedinih segmenata. Ona prepoznaje farmu kao cjelinu povezanu sa širom okolinom i ističe samoodrživost iste, etičko postupanje prema životinjama te očuvanje tradicionalnih poljoprivrednih praksi.