Ravnateljica Centra dr. Rudolfa Steinera dr. sc. Dijana Posavec i Olivier Clisson vlasnik biodinamičke farme Le Chant du Blé u Francuskoj i član Međunarodne Biodinamičke federacije Demeter International, gostovali su u emisiji Hrvatske radiotelevizije Zelena linija. Ravnateljica Centra istaknula je važnost primjene biodinamičke agrikulture u stvaranju humusa u tlu.

Olivier Clisson koji je sudjelovao na međunarodnoj Konferenciji predstavnika sekcije za biodinamičku agrikulturu pri Goetheanumu (Švicarska) koja se održala u Centru dr. Rudolfa Steinera u okviru 3. hrvatskih dana biodinamike, govorio je o svom iskustvu na farmi u Francuskoj, gdje primjenjuje održive metode uzgoja hrane, uz naglasak na biodinamičkom agrikulturnom pristupu.

Cijelu emisiju možete pogledati na poveznici https://www.youtube.com/watch?v=cJyBKfw4DLM