Prema trenutnom zakonodavnom okviru EU-a, svi genetski modificirani organizmi (GMO) podliježu obveznoj procjeni rizika, sljedivosti i označavanju. Ovi zahtjevi jamče slobodu izbora poljoprivrednicima, uzgajivačima i potrošačima, a istovremeno štite naš okoliš i zdravlje u skladu s načelom predostrožnosti.

Više od desetljeća razvijani su novi GMO-i, proizvedeni korištenjem novih GM tehnika (koje se nazivaju i nove genomske tehnike, NGT). Poljoprivredna biotehnološka industrija, kao i sjemenske tvrtke i međunarodni trgovački partneri, zalažu se za izuzimanje GM proizvoda dobivenih ovim tehnikama iz trenutnih GMO propisa. Oni tvrde da su ove tehnike rješenje za osiguravanje sigurnosti hrane i postizanje održivosti u hrani i poljoprivredi.

Nakon njihovog pritiska lobiranja, Europska komisija je u srpnju 2023. predložila novi zakonodavni okvir za određene kategorije NGT-a, s ciljem olakšavanja njihovog pristupa tržištu ukidanjem trenutnih zahtjeva transparentnosti i sigurnosti koji se primjenjuju na GMO-e.

Ne samo da bi takav novi zakonski okvir ugrozio naše zdravlje i okoliš, već bi također utjecao na cjelokupnu proizvodnju hrane bez GMO-a, uključujući biodinamičku i organsku poljoprivredu, kao i na konvencionalni sektor bez GMO-a. Sadašnji regulatorni okvir mora se zadržati za sve GMO-e kako bi se osigurala zaštita zdravlja i okoliša, kao i sloboda izbora poljoprivrednika i potrošača u pogledu toga žele li uzgajati ili jesti ove nove GMO-e.

Više pročitajte na poveznici.