Helmy Abouleish, rođen 1961. u Grazu, Austrija, izvršni je direktor SEKEM inicijative u Egiptu, koju je osnovao njegov otac Ibrahim Abouleish 1977. SEKEM promiče održivi razvoj u ekologiji, gospodarstvu, društvenom i kulturnom životu. SEKEM Holding proizvodi, prerađuje i prodaje organsku i biodinamičku hranu, tekstil i biljne lijekove u Egiptu, Arabiji i inozemstvu. SEKEM također vodi obrazovne ustanove i smatra se egipatskim pionirom u organskom uzgoju. 2003. SEKEM-u je dodijeljena nagrada Right Livelihood Award (‘Alternativna Nobelova nagrada’) pod vodstvom Helmyja Abouleisha.

Tijekom svog boravka na međunarodnoj konferenciji predstavnika Sekcije za biodinamičku agrikulturu pri Goetheanumu, održanoj u Centru dr. Rudolfa Steinera, snimili smo intervju o izazovima u biodinamičkoj poljoprivredi.

Cijeli intervju je dostupan na poveznici https://www.youtube.com/watch?v=JvqYsTXQCVI