U utorak 5. prosinca 2023. godine održan je radni sastanak s kolegama iz Slovenije na temu prijave zajedničkog Interreg projekta SI-HR. Na sastanku su bili prisutni predstavnici KGZS zavoda Murska Sobota, Sonja Bertalanič, Darja Korelc i Alojz Topolovec.

Tijekom sastanka ravnateljica centra dr. sc. Dijana Posavec predstavila je rad centra, a dogovorena je buduća suradnja na projektima.