Pozivamo vas na stručno usavršavanje na temu „Pokret, ritam i govor-odgoj djeteta glavom, srcem i rukama“ koje će se održati u Centru dr. Rudolfa Steinera u četvrtak, 14. prosinca 2023. godine od 17:30 do 20:00 sati.

Predavanje će održati Melita Novinčak, mag.predškolskog odgoja i waldorfski pedagog, s više od 20 godina radnog iskustva u radu s djecom. Osnovala je waldorfsku skupinu u vrtiću te radi kao terapeut senzorne integracije i reedukator psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji u svom privatnom kabinetu Vretence u Zagrebu, gdje pruža podršku djeci urednog razvoja i djeci s teškoćama u razvoju. Predaje na Regionalnoj waldorfskoj edukaciji u Rijeci na smjeru za buduće waldorfske odgojitelje te je waldorfski mentor. Svoj rad temelji na waldorfskoj pedagogji i na terapiji pokretom. Provodi brojne edukacije za stručnjake i roditelje. Vodi savjetovanja za roditelje. Smatra da je svako dijete došlo na svijet kako bi nas naučilo nešto novo i mijenjalo nas same. Također je završila i edukacije Brain Gym za djecu s teškoćama te Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju. Trenutno završava edukaciju za Mindfulness trenera i na diplomskom je studiju defektologije-smjer edukacijska rehabilitacija.

Polaznici će se upoznati s pokretnim i ritmičkim igrama za rad s djecom urednog razvoja i sa djecom s teškoćama u razvoju (spektar autizma, ADHA, poremećaj pažnje i koncentracije, djeca disharmoničnog razvoja-disleksija, disgrafija, diskalkulija). Na predavanju polaznici dobivaju i niz primjera iz prakse te bogato iskustvo stručnjaka iz polja waldorfske pedagogije, senzorne integracije i reedukacije psihomotorike.

Svi polaznici dobivaju uvjerenje o stručnom usavršavanju.

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 20 eura, koju je potrebno uplatiti na bankovni račun suorganizatora:

Edukacijski centar Oaza, Brajdica 2, 51410 Opatija,

pri Erste&SteierMaerkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka;

IBAN HR7824020061101103436.

Prijave su otvorene do srijede 13.12.2023. u 00:00 sati do kada je potrebno dostaviti presliku uplatnice na [email protected] s imenom polaznika/polaznice za koje je uplaćeno.

Za više informacija javite se na mail [email protected].