Povodom Međunarodne konferencije predstavnika Sekcije za biodinamičku poljoprivredu pri Goetheanumu (Švicarska), koja se održala od 23.-31.10.2023. godine u ustanovi Centar dr. Rudolfa Steinera, imali smo prilike razgovarati sa stručnjacima iz područja biodinamičke poljoprivrede iz različitih zemalja svijeta.

U nastavku donosimo intervju članova BFDI-a: gosp. Cristopher Brock (Njemačka) kao člana upravnog odbora Forschhungs Ring-a (istraživački institut za biodinamičku poljoprivredu u Njemačkoj), i koordinatora Udruge DEMETER Njemačka te gosp. Clemens Gabriel (Njemačka) kao biodinamičkog poljoprivrednog proizvođača.

Link na razgovor:https://www.youtube.com/watch?v=9HoQGSjhL_s