Pozivamo sve zainteresirane na predavanje Melite Novinčak na temu “Nepoželjna ponašanja kod djece i kako intervenirati”.

Predavanje će se održati u srijedu 31. siječnja 2024. godine u Osnovnoj školi “Kreo” Varaždin(Trg kralja Tomislava 4, 42000 Varaždin) u 17:30 sati u organizaciji Edukacijskog centra Oaza, WUPAM waldorfska udruga pedagoga Međimurja i Osnovna škola “Kreo” Varaždin.

Melita Novinčak, mag.predškolskog odgoja i waldorfski pedagog, s više od 20 godina radnog iskustva u radu s djecom. Osnovala je waldorfsku skupinu u vrtiću te radi kao terapeut senzorne integracije i reedukator psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji u svom privatnom kabinetu Vretence u Zagrebu, gdje pruža podršku djeci urednog razvoja i djeci s teškoćama u razvoju. Predaje na Regionalnoj waldorfskoj edukaciji u Rijeci na smjeru za buduće waldorfske odgojitelje te je waldorfski mentor. Svoj rad temelji na waldorfskoj pedagogji i na terapiji pokretom. Provodi brojne edukacije za stručnjake i roditelje. Vodi savjetovanja za roditelje. Smatra da je svako dijete došlo na svijet kako bi nas naučilo nešto novo i mijenjalo nas same. Također je završila i edukacije Brain Gym za djecu s teškoćama te Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju. Trenutno završava edukaciju za Mindfulness trenera i na diplomskom je studiju defektologije-smjer edukacijska rehabilitacija.

Nakon predavanja izdaje se uvjerenje o stručnom usavršavanju, a kotizacija iznosi 20 EUR.

Više informacija na e-mail [email protected]