Helmy Abouleish, rođen 1961. u Grazu, Austrija, izvršni je direktor SEKEM inicijative u Egiptu, koju je osnovao njegov otac Ibrahim Abouleish 1977. SEKEM promiče održivi razvoj u ekologiji, gospodarstvu, društvenom i kulturnom životu. SEKEM Holding proizvodi, prerađuje i prodaje organsku i biodinamičku hranu, tekstil i biljne lijekove u Egiptu, Arabiji i inozemstvu. SEKEM također vodi obrazovne ustanove i smatra se egipatskim pionirom u organskom uzgoju. 2003. SEKEM-u je dodijeljena nagrada Right Livelihood Award (‘Alternativna Nobelova nagrada’) pod vodstvom Helmyja Abouleisha.

Tijekom svog boravka na međunarodnoj konferenciji predstavnika Sekcije za biodinamičku agrikulturu pri Goetheanumu, održanoj u Centru dr. Rudolfa Steinera, snimili smo intervju o izazovima u biodinamičkoj poljoprivredi, a na Berlinskoj Konferenciji ministara agrikulture tijekom Globalnog foruma za hranu i poljoprivredu (GFFA) održao je uvodni govor. Tijekom svog govora istaknuo je predanost SEKEM-a rješavanju izazova s ​​kojima se suočava konvencionalna poljoprivreda i potencijal biodinamičke agrikulture za uspostavu održivog prehrambenog sustava i prevladavanje klimatskih problema.

Video možete pogledati na poveznici.