Povodom Međunarodne konferencije predstavnika Sekcije za biodinamičku poljoprivredu pri Goetheanumu (Švicarska), koja se održala od 23.-31.10.2023. godine u ustanovi Centar dr. Rudolfa Steinera, imali smo prilike razgovarati sa stručnjacima iz područja biodinamičke poljoprivrede iz različitih zemalja svijeta.

U nastavku donosimo intervju sa suvoditelj Biodinamičke sekcije pri Goetheanumu u Dornachu, Švicarska i koordinator Le mouvement d’agriculture bio-dynamique (MABD) Jean Michel Flourinom iz Francuske.

Poveznica na razgovor: https://www.youtube.com/watch?v=eldkicvJsmQ