Pozivamo sve zainteresirane na dvodnevni “Poljoprivredni tečaj” koji će se održati u subotu i nedjelju, 2. i 3. ožujka 2024. godine, na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Centra dr. Rudolfa Steinera.

Tečaj će voditi Majda Hriberšek (Slovenija) te ravnateljica Centra, dr. sc. Dijana. Posavec.

Majda Hriberšek dugogodišnja je članica Udruge za biodinamičku poljoprivredu Ajda Posavje iz Slovenije. Iza nje stoji dugogodišnje iskustvo u biodinamičkoj poljoprivrednoj praksi, za koju smatra da nije materijalistički pogled na prirodu, već da biodinamička poljoprivreda daje ravnotežu zemlji. Osim što je aktivna članica Udruge Ajda, Majda priprema i vodi razna predavanja, radionice, tečajeve i stručne ekskurzije iz područja biodinamičke poljoprivrede, a brine i za izravnu razmjenu sjemena i sadnica iz ekološke ili organske proizvodnje.

Više o Majdi Hriberšek: https://www.posavskiobzornik.si/novice/za-trajno-rodovitnost-mora-biti-zemlja-zdrava-95214

Na dvodnevnom “Poljoprivrednom tečaju”, obrađivat će se različite teme koje obuhvaćaju osnove biodinamike, njegu voćaka, izradu paste za stabla, kompostiranje, gnojenje, štetnike, korove te upotrebu biološko-dinamičkih preparata. Tečaj će pružiti polaznicima potrebna znanja i vještine za održavanje biodinamičkih principa u poljoprivredi, potičući ekološki održiv pristup poljoprivredi.

Prijaviti se možete na e-mail: [email protected], a cijena kotizacije je 50,00 EUR po sudioniku.

“Bit uspješne poljoprivrede temelji se na ispravnoj raspodjeli šuma, voćnjaka, grmlja, vlažnih livada s određenom prirodnom kulturom gljiva tako da se time više postiže čak ako se i zbog toga smanji ukupna korištena poljoprivreda površina. U svakom slučaju, ne gospodari se ekonomično ako se površina obradivog zemljišta toliko iskorištava da nestaje sve ono o čemu sam govorio i ako se računa da se na taj način može više proizvesti. Povećanje proizvodnje povećanjem obradivih površina na takav način u velikoj je mjeri lošije od dobiti koja se može postići povećanjem površina spomenutih kultura. U jednom izrazito prirodnom pogonu kao što je to poljoprivreda nije moguće poslovati bez istinskog uvida u međusobnu povezanost odnosa unutar tog pogona.” dr. Rudolf Steiner