World Goetheanum Association svjetski je forum gdje se povezuju partneri iz različitih područja primjerice iz poljoprivrede, obrazovanja, medicine, umjetnosti, trgovine i bankarstva čije se djelovanje temelji na principima učenja dr. Rudolfa Steinera.  Asocijacija broji više od 270 partnera iz različitih zemalja.

Kroz ovu mrežu promiču se interdisciplinarne i međusektorske inovacije, kontakti i odnosi širom svijeta, koji se temelje na zajedničkim vrijednostima: slobode, poštovanje i kozmopolitizam, te kulturne raznolikosti. Istodobno, razvijajući nove kulturne, društvene, ekološke i ekonomski održive projekte.

Prilikom boravka u Goetheanumu, Švicarska ravnateljica Posavec potpisala je Pismo o pristupanju ustanove Centar dr. Rudolfa Steinera svjetskoj asocijaciji World Goetheanum Association.