Ravnateljica Centra dr. Rudolfa Steinera, dr. sc. Dijana Posavec održala je u četvrtak, 14. ožujka 2024. godine predavanje studentima druge godine diplomskog studija Sanitarno inženjerstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Tema predavanja bila je “Biodinamička agrikultura u funkciji održive poljoprivrede”, a studentima, koji u okviru studijskog programa slušaju kolegij Ekološki proizvedena hrana bila su predstavljena načela i prakse biodinamičke poljoprivrede te njezin doprinos održivosti u poljoprivredi. Ravnateljica je istaknula važnost razumijevanja ekoloških i bioloških procesa u tlu te njihov utjecaj na kvalitetu hrane i okoliša. Tijekom predavanja studenti su imali priliku upoznati se s konkretnim primjerima biodinamičkih principa i njihovim rezultatima, kao i raspravljati o izazovima i mogućnostima implementacije biodinamičkih principa u suvremenu poljoprivredu.