Edukacijski centar OAZA, Opatija, poziva sve zainteresirane na stručno usavršavanje koje će se narednog vikenda odvijati u Rijeci.

Teme su:

*Glazba, pentatonika kvintnog ugođaja, kreiranje pjesmica u kvintnom ugođaju. Teme su prikladne ponajviše za odgojitelje i učitelje nižih razreda osnovne škole. Predaje Eva Jurgec,

*Senzorni razvoj – osjetilo za dodir i ravnotežu, prstovne i gestovne igre. Teme su za sve skupine zainteresiranih. Predaje Melita Novinčak,

*Praktikum kreiranja priča i slika za učenje slova u nastavi hrvatskog jezika i Praktikum pripovijedanja priča, za učitelje, vodi Marinka Špodnjak,

*Umjetnička radionica Werbeck pjevanja s Baldom Mikulićem, dva puta,

*Umjetnička radionica pjevanja i sviranja blok-flaute s Evom Jurgec, jednom,

*Umjetnička radionica Body percussion instrumentiranja, vodi Uroš Jezdić.

U prilogu su dodatne informacije o rasporedu, načinu plaćanja i potrebnim materijalima.