U sklopu višednevnog studijskog putovanja Hr-Slo, Centar dr. Rudolfa Steinera bio je trodnevni domaćin grupi švicarskih studenata agronomije. Tom prilikom posjetili su znamenitosti Zagreba, sudjelovali sa ravnateljicom Centra izvrsnom predavanju Jean-Martin Fortier vodećeg svjetskog stručnjaka i praktičara za ekološku i biointenzivnu poljoprivredu te su u subotu, 4. travnja posjetili i sam Centar dr. Rudolfa Steinera.

Početak posjeta obilježilo je zanimljivo predavanje o Međimurskoj županiji, osnovnim konceptima i principima biodinamičke poljoprivrede te im je detaljnije predočen rad i aktivnosti koje se provode u sklopu ustanove.

Nakon predavanja, grupa je imala priliku razgledati rodnu kuću dr. Rudolfa Steinera, važno mjesto koje svjedoči o počecima njegovog života. Posjet se nastavio u spomen parku kod Željezničke postaje Donji Kraljevec, gdje su studenti mogli saznati više o ranim godinama života Rudolfa Steinera i utjecaju tog razdoblja na formiranje njegovih ideja.

Nakon toga, grupa je posjetila Muzej Riznica Međimurja, gdje su imali priliku upoznati bogatu kulturnu baštinu Međimurske županije. Kroz izložene artefakte i priče, studenti su stekli uvid u povijest, tradiciju i običaje ovog kraja.

Kao završni dio posjeta, grupa je posjetila imanje Holiday Home Lina, gdje su im kroz praktične primjere prikazani konkretni aspekti biodinamičke poljoprivrede. Kroz radionice i demonstracije, studenti su mogli dublje razumjeti principe biodinamičke agrikulture i njen potencijal u modernom agronomskom kontekstu.

Posjet Centru dr. Rudolfa Steinera i ostalim lokalitetima u Međimurju pružila je švicarskim studentima bogato i edukativno iskustvo, otvarajući im nove perspektive i uvide u raznolikost pristupa poljoprivredi i kulturnom nasljeđu različitih regija.