Kada je riječ o Heart&Soil magazinu, isti je osnovala Natalie Forstbauer, kao odgovor na potražnju za kvalitetnim informacijama i savjetima u sve većoj popularnosti regenerativnog uzgoja diljem svijeta. Rođena je i odrasla na organskoj i biodinamičkoj farmi u dolini Fraser u Britanskoj Kolumbiji (Kanada) te potaknuta svojim iskustvom iz tih područja, nastoji otkriti i podijeliti odgovore što to takve farme čini uspješnim i održivim. Naglasila je da u proizvodnji hrane nije u fokusu sama proizvodnja hrane, već vaš odnos prema farmi, s ljudima kojima surađujete, kako se brinete o sebi kao poljoprivredniku, ali i za životinje i biljke, tlu i cijelom ekosustavu gospodarstva.

Upravo iz gore navedenih razloga, te obilježavanjem 100 godina biodinamičke poljoprivrede, navedeni je magazin organizirao online talk panel na temu „Crucial Solutions to Food Security, Planetary Health and Poverty with Biodynamics“ (Ključna rješenja za sigurnost hrane, planetarno zdravlje i siromaštvo s biodinamikom). Posebni gost – predavač, te stručnjak iz područja biodinamičke poljoprivrede bio je Helmy Abouleish, vodeća osoba u regenerativnoj biodinamičkoj poljoprivredi, s fokusom na transformativnu snagu biodinamike te s kojim ustanova Centar dr. Rudolfa Steinera već niz godina uspješno surađuje. Helmy Abouleish je izvršni direktor SEKEM Initiative u Egiptu koji promiče nekoliko održivih razvoja u holističkom pristupu – ekološki (biodinamička poljoprivreda i njezino promicanje, održivo upravljanje vodom, obnovljivi izvori energije), ekonomski i ekonomiju ljubavi (održiva proizvodnja fitofarmaceutika, organskog tekstila i hrane), društveni (održivi razvoj zajednice) i kulturni (individualni potencijal koji se razvija u školama i na sveučilištu, integrativno zdravlje, holističko istraživanje). Osima navedenog, Helmy Abouleish nosi još nekoliko funkcija te je između ostaloga, predsjednik Ecoteca i Sekem Development Foundation (SDF), predsjednik Upravnog odbora Sveučilišta Heliopolis za održivi razvoj (prvog sveučilišta na Bliskom istoku koje je održivi razvoj stavilo u središte svoje misije, vizije i temeljnih vrijednosti), predsjednik je Biodinamičke federacije – Demeter International (BDFI) u kojoj je uključen od njezina osnutka te je doprinio definiranju vizije, misije, načela i vrijednosti Demeter Internationala.

Raspravi i diskusiji navedenog panela,  sudjelovalo je preko 20 zemalja svijeta, a jedan od sudionika bila je i ravnateljica Centra, dr.sc. Dijana Posavec. Ono što je posebno naglasio gosp. Helmy u ovom online razgovoru, jest prepoznavanje utjecaja i metoda SEKEM-a od strane UN-a u svom dokumentu za raspravu vodećih organizacija na visokoj razini o klimatskim promjenama pod nazivom “Business Action for Adaptation & Resilience Bridging gaps for businesses to deliver the Sharm El-Sheikh Adaptation Agenda”. Ovaj dokument i izvješće, posvećeni su potporama tvrtkama u poboljšanju prilagodbe i otpornosti kroz Sharm El-Sheikh Adaptation Agendu (SAA). Naglašava se ključna uloga koju tvrtke i financijske institucije igraju u poticanju ekonomske, socijalne i ekološke otpornosti.