Ravnateljica ustanove Centar dr. Rudolfa Steinera dr. sc. Dijana Posavec sudjelovala je na on-line konferenciji Međunarodne biodinamičke istraživačke platforme i Istraživačkog instituta za ekološku poljoprivredu FIBL Švicarske. Prezentirali su se sveobuhvatni rezultati 42-godišnjeg projekta naziva Crop production and environmental impact of organic and conventional farming systems. (Proizvodnja usjeva i utjecaj ekoloških i konvencionalnih poljoprivrednih sustava na okoliš).

Na međunarodnoj razini Projekt pod nazivom Međunarodna biodinamička istraživačka platforma (IBDRP) doprinosi poboljšanju kvalitete biodinamičkih istraživanja. Međunarodna mreža omogućuje međusobnu razmjenu i podršku o različitim akademskim temama.

Znanstvena istraživanja o biodinamičkoj poljoprivredi podupiru evoluirajuće razumijevanje i primjenu biodinamičkih praksi. Istraživanja su odigrala važnu ulogu za biodinamiku od svog osnutka. Tijekom Poljoprivrednog tečaja koji je održan od  7. do 16. lipnja 1924. godine (gdje je Rudolf Steiner iznio načela biodinamičke poljoprivrede), prisutni poljoprivrednici osnovali su tzv. Eksperimentalni krug, koji je surađivao s Prirodoslovnom sekcijom Goetheanuma. Praktični eksperimenti provedeni su na brojnim farmama i istraživačkim postajama. Do 1929. Eksperimentalni krug imao je centre u većini zemalja Europe i Azije, Australije, Novog Zelanda, Amerike i Afrike.

Između 1920-ih i danas, ljudi iz širokog spektra znanstvenih pozadina i filozofija proveli su istraživanja o biodinamičkoj poljoprivrednoj praksi. Postojeći projekti uključuju dugoročna ispitivanja na farmama, sveučilišne studije, lokalne inicijative i doprinose privatnih istraživačkih instituta. Istraživanja uključuje prirodne znanstvene studije, kao i kontemplirajuće, teorijske i duhovne znanstvene studije.  Metode oblikovanja slike kao što su osjetljiva kristalizacija i kromatografija primjenjuju se kao podrška promatranju živih formativnih sila, kvalitete i vitalnosti.

Portal istraživačkih referenci ima za cilj učiniti postojeću biodinamičku istraživačku literaturu dostupnijom, kako bi se budući rad mogao povezati i proširiti na nju.

Znanost u kontekstu biodinamike

Rudolf Steiner artikulirao je širok pogled na znanost i govorio o njezinoj važnosti za društvenu obnovu i kulturnu evoluciju. Prepoznao je doprinos discipliniranih i zahtjevnih metoda koje se primjenjuju u suvremenoj prirodnoj znanosti. Nadalje je pozvao na holistički znanstveni pristup, koji obuhvaća i izvana iskusne materijalne pojave i iznutra iskusne duhovne stvarnosti. Sljedeći citati ilustriraju znanstveni svjetonazor iz kojeg potječe biodinamička poljoprivreda i kroz koji se može dalje razumjeti i razvijati.

“Moramo započeti stjecanjem discipline koju nas moderna znanost može naučiti. Moramo se školovati na ovaj način, a zatim, uzimajući strogu metodologiju, znanstvenu disciplinu koju smo naučili iz suvremene prirodne znanosti, nadići je, tako da koristimo isti zahtjevan pristup kako bismo se uzdigli u više sfere, proširujući tako ovu metodologiju i na istraživanje potpuno različitih područja … Oni koji se bave duhovnom znanošću imaju manje razloga podcijeniti modernu znanost od bilo koga. –  R. Steiner, The Boundaries of Natural Science. Predavanje 3. Rujan 29, 1920.2

“Biljke i životinje na Zemlji… ne može se razumjeti izolirano… Besmisleno je tražiti unutar kompasa samo i razlog zašto uvijek pokazuje na sjever … Kao što moramo gledati na cijelu Zemlju kada želimo objasniti kako se ponaša igla kompasa, tako se moramo konzultirati i s cijelim svemirom kada je u pitanju razumijevanje biljaka. – R. Steiner, Spiritual Foundations for the Renewal of Agriculture. Predavanje 6. Lipanj 14, 1924.3