Antropozofsko društvo Hrvatske “Marija Sofija” u suradnji s antropozofskim društvima Austrije i Njemačke srdačno poziva sve zainteresirane na međunarodni seminar s PETEROM SELGOM I CONSTANZOM KALIKS koji će se održati od 11. do 13. srpnja 2024. u Čakovcu (zgrada Scheier) i Donjem Kraljevcu u Centru dr. Rudolfa Steinera.

O SEMINARU:
Potaknuti obilježavanjem 100. godišnjice utemeljenja Općeg antropozofskog društva i Slobodne visoke škole za duhovnu znanost želimo aktualizirati intencije koji su zaživjeli tim događajem. Rudolf Steiner je svoj život posvetio razvoju duhovne znanosti (antropozofije) jer je smatrao da se bez jasnih i cjelovitih spoznaja o ljudskom biću i njegove povezanosti s kozmosom, društvo ne može razvijati na konstruktivan i slobodan način. U mnogim ciklusima predavanja i knjigama sustavno i konzekventno prezentirao je tročlanost ljudskog bića s anatomskog, fiziološkog, psihološkog i duhovnog stanovišta obnavljajući na suvremen način drevnu misterijsku izreku Apolonovog hrama u Delfima: „Gnothi seauton“ – to jest: „Spoznaj samog sebe“. Sa svojim suradnicima u Dornachu (pored Basela u Švicarskoj) održao je 1923./1924. tzv. Božićno zasjedanje na kojem su bili položeni temelji za novi duhovni impuls u službi razvoja čovječanstava. Na seminaru će biti govora o različitim aspektima ovog značajnog događaja kao i o mogućnostima primjene duhovne znanosti u osobnom razvoju i razvoju društva u cjelini. Predavanja će se održavati na njemačkom jeziku uz prijevod na hrvatski jezik.

PREDAVAČI:

PETER SELG dr. med., specijalist dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije, u upravi je Opće antropozofske sekcije (Goetheanum) i Instituta za temeljna antropozofska istraživanja Ita Wegman (Arlesheim). Predaje medicinsku antropologiju i etiku na Sveučilištu Witten/Herdecke i Sveučilištu za umjetnost i društvene znanosti Alanus (Njemačka). Napisao je brojne knjige o životu i djelu Rudolfa Steinera i njegovih suradnika, uključujući biografiju u sedam tomova, koja je također dostupna na engleskom i rumunjskom jeziku.

CONSTANZA KALIKS rođena je 1967. u Čileu, odrasla je i živjela uglavnom u Brazilu. Završila je studij matematike u São Paulu, a potom je 19 godina bila profesorica matematike na Escola Rudolf Steiner u São Paulu. Ondje je također predavala na waldorfskoj učiteljskoj izobrazbi. Constanza ima doktorat iz obrazovanja s tezom o Nikoli Kuzanskom. Od 2015. član je izvršnog odbora Općeg antropozofskog društva. Suvoditeljica je Pedagoške sekcije i Opće antropozofske sekcije na Goetheanumu.

IZVOĐAČI:
ZAGREBAČKI EURITMIJSKI ANSAMBL (ZEA) utemeljen je 2004. Prva je i jedina umjetnička organizacija u Hrvatskoj i regiji koja već dvadeset godina kontinuirano djeluje te izvodi euritmijske predstave u zemlji i inozemstvu (Irska, Engleska, Švicarska, Njemačka, Austrija, Slovenija, BiH) pod umjetničkim vodstvom euritmistice Vide Talajić Čuletić. Dosadašnjim radom ZEA je interpretirao euritmijskom umjetnošću vrsna djela hrvatskih i inozemnih književnika i skladatelja. Surađujući s brojnim umjetnicima iz različitih domena dramske, glazbene, likovne i plesne umjetnosti ZEA je uprizorio niz originalnih predstava za djecu i odrasle. Tijekom seminara ZEA će izvesti izrijeke: Kamen temeljac-meditacija, Mihaelova imaginacija te euritmijsku predstavu Prosvjetljena pomrčina.

Kotizacija za seminar:
Puna cijena: 260 EUR
Cijena za studente: 160 EUR
Cijena za članove ADH “Marija Sofija”: 110 EUR

Prijave za seminar se prikupljaju na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf33XagkCTDnCQ2g60l394SE1bEVFATk4PwleQsaqi55Z5HIg/viewform?pli=1
Kontakt osoba: Vera Gjokaj, tajnica ADH ‘Marija Sofija’, mail: [email protected]

 

Detaljne informacije i program nalaze se u nastavku: