Biodinamika-
poljoprivreda budućnosti

NAČELA I PRAKSA

Poljoprivredna kultura (agrokultura) koja na farmu gleda kao na oblik samoodrživog ekosustava koji je odgovoran za stvaranje i održavanje svog zdravlja i vitalnosti pojedinca bez ikakvih vanjskih ili neprirodnih dodataka. To je integrirani sustav uzgoja koji se bavi zdravljem cjelokupnog imanja i maksimizira jedinstvene karakteristike svakog poljoprivrednog gospodarstva.
U praksi, tlo, biljke, životinje i ljudi zajedno stvaraju ovu sliku cjelovitog živog organizma. Recikliranje na farmama poboljšava individualizirani karakter farme i uključuje integraciju životinja i hrane za životinje, višegodišnjih biljaka, cvijeća i drveća, značajki vode i kompostiranja. Farme smanjuju ovisnost o uvoznim materijalima za plodnost i suzbijanje štetočina. Biodinamički poljoprivrednici strogo izbjegavaju sve sintetičke kemijske pesticide, gnojiva i transgeneričnu kontaminaciju. Umjesto toga, oni ističu živa rješenja za suzbijanje štetočina i plodnost koje su stvorili na farmi te izdvajaju minimalno 10% ukupne površine za biološku raznolikost. Naglašava se očuvanje vode.
Posebno pripremljene ljekovite biljke, minerali, i kompostirani životinjski stajski gnoj pomažu povećati vitalnost uzgojenih proizvoda i dodatno usidriti svako pojedino poljoprivredno gospodarstvo u vrijeme i mjesto. Obrežne zone, močvare, travnjaci i šume: svi se smatraju sastavnim dijelom života farme.
Biodinamička poljoprivreda je u najboljem slučaju holističko upravljanje zemljom. To je najviša paradigma održive poljoprivrede koja nudi jedan od najmanjih ugljikovih otisaka bilo koje poljoprivredne metode.

Biodinamički pripravci

Posebnost biodinamičke poljoprivrede je upotreba devet pripravaka od bilja, mineralnih supstanci i stajskog gnojiva koji se koriste u terenskim sprejevima i kompostnim inokulantima koji se primjenjuju u malim dozama, baš kao što su homeopatski lijekovi za ljude. Pravovremenom primjenom revitaliziraju tlo i potiču rast korijena, pospješuju razvoj mikroorganizama i stvaranje humusa te pomažu u foto sintetskom djelovanju.

Gnoj iz roga (preparat 500)

Preživači, posebno krava, imaju četiri želuca i dug probavni trakt zbog čega životinja može probaviti jako velike količine krme. Pri tom se “oslobađaju sile koje rogovi i papci (kod krave) zadržavaju i zatim ih zrače natrag, tako da opet sudjeluju pri izgradnji tijela”.
Na taj način, životinja opskrbljuje svoj organizam, a nama daje gnoj, dragocjenu supstancu koja omogućuje izgradnju plodne humusne zemlje.
Preparat gnoj iz roga pravimo od kravljeg gnoja. Biljke koje smo prskali njime, stvaraju puno više korijenja. Preparat sazrijeva u kravljem rogu koji je zakopan u zemlji približno od blagdana sv. Mihovila do Uskrsa slijedeće godine. Rog koji koristimo je rog krave koja se najmanje jednom telila. Pravo vrijeme za izradu preparata gnoj iz roga je blagdan sv. Mihovila ili dani oko 29 rujna. Rogovi se napune kravljom balegom do vrha te se zakopaju u humusno tlo. Nakon iskopavanja, preparat čuvamo u glinenoj ili drvenoj posudi.

Kremen iz roga (preparat 501)

Koristi se za jačanje same biljke, potiče razvijanje gornjeg dijela biljke, odlično povećava svjetlosni metabolizam i daje biljci svježinu i sjaj, otpornost, ukoliko su biljke podložne bolestima. Podiže vrijednost hrane, aromu i okus.
Preparat 501 je moćan i vrlo važan pripravak u biodinamičkoj metodi, mora se koristiti vrlo pažljivo i pratiti sve upute kako bi bio učinkovit i koristan.
Za pripremanje pripravka 501 potrebni su kremen (SiO2) u kristaliziranom obliku (gorski kristal, kvarc), u amorfnom obliku (ahat, flint) ili glinenac (ortoklas) te lijepo oblikovani kravlji rog. Mineral treba sadržavati više od 98% silicija i biti u obliku prašine. U proljeće tako samljeveni kremen pomiješa se s kišnicom u žitku kašu te se njome pune kravlji rogovi. Nakon 24 sata kremeno brašno će se slegnuti, a na površini će ostati nešto vode, koju treba odliti te rogove do vrha ispuniti kašom. Kad se kremena masa malo osuši i postane čvrsta, otvore rogova treba zatvoriti vlažnom zemljom. Rogovi ostaju zakopani između Uskrsa i Duhova da bi bili prepušteni sunčanim ljetnim snagama u zemlji. Preparat nakon iskopavanja obično čuvamo u staklenoj čaši na osunčanom prozoru.

Kompostni pripravci i drugi biodinamički preparati

Biološko-dinamički pripravci su važni jer s njima dolazimo do cilja, a to je: vitalitet u  hrani za ljude i plodno tlo s kojima prirodi dajemo više nego što joj uzimamo. Oni strukturiraju proces kompostiranja, potiču skladno truljenje i tako služe živoj strukturi tla. Dokazano je da poboljšavaju stvaranje humusa i strukturu tla.

Preparat od stolisnika (preparat 502)

Preparat stolisnika predstavlja energije pod sunčanog svjetlosnog planeta Venere (reprodukcija) i svojim sumporom utječe na procese kalija i dušika u tlu.

Preparat od hrastove kore (preparat 505)

Preparat predstavlja sile vitalnosti nad sunčevog vodenog planeta Marsa. Preko komposta tlo harmonizira i sprečava bolesti koje bi mogle nastati zbog prebujnog rasta.

Poljska preslica (preparat 508)

Poljska preslica je biljka koja pripada Mjesecu. Za sile Mjeseca, dr. Steiner je smatrao da ih ne treba jačati te da same mogu biti presnažne. Ako su sile mjeseca presnažne, razina djelovanja gljiva iz tla se digne na biljku. Zbog visokog sadržaja kremena (do 97%), KOJEG POVEZUJEMO SA SVJETLOSNIM SILAMA Jupitera, njome uspješno uređujemo poteškoće s gljivama.

Preparat od kamilice (preparat 503)

Predstavnik je pod sunčanih toplinskih energija planeta Merkura (reprodukcija). Preparat kamilice u tlu uređuje procese kalcija. Zemlji posreduje sile zdravlja, a gnoju stabilnost dušika.

Preparat iz maslačka (preparat 506)

Preparat maslačka je koncentrat sila vitalnosti nad sunčanog svjetlosnog planeta Jupitera. Preparat uređuje omjere kremene kiseline i kalija.

Preparat od kravlje balege po Marii Thun

Preparat tog imena razvila je Maria Thun i namijenjen je poticanju i pospješivanju pretvorbe života u tlu. Prvotno je bio namijenjen uporabi u predjelima u kojima zbog pomanjkanja gnojiva, a time i komposta, nije bilo mogućnosti ¸za balgotvorno djelovanje kompostnih preparata na obrađivanim površinama. Preparat od kravlje balege po Marii Thun poboljšava strukturu tla, povećava urod, jača i dopunjava djelovanje kompostnih preparata i preparata za prskanje koje pak , naravno, ne može nadomjestiti.

Preparat od koprive (preparat 504)

Preparat koprive je među preparatima predstavnik Sunca i u tlu uređuje procese željeza. Podupire djelovanje preparata stolisnika i kamilice, a gnoju daje sposobnost da tvarima i silama dobro gospodari i prilagođava se svakoj kulturi. Preparata koprive pokušavamo napraviti što više i s njime u upotrebi ne škrtarimo.

Preparat od valerijane (preparat 507)

Preparat valerijane je koncentrat sila Saturna, koji daje sile vitalnosti i djeluje s toplinom. Preparat uređuje procese fosfora, biljkama daje sposobnost da s fosforom koji imaju na raspolaganju, bolje gospodare.

Brezina jama

U brezinoj jami pravimo gnojivo koje je puno koncentriranih moći i organizama. Gnojivo ne nadomješta uporabu biološko-dinamičkih preparata, a dragocjeno je za početno, odnosno trenutačno usmjeravanje procesa razgradnje.